Chính sách Quyền riêng tư

Phiên bản cập nhật ngày 12/3/2021

Chào mừng bạn đến với SafeChat (Sau đây gọi là “SafeChat”, hoặc “Ứng dụng”, hoặc “Nền tảng”), được cung cấp bởi công ty SafeChat, Inc. (Sau đây gọi là “SafeChat”, hoặc “Chúng tôi”).

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Với quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi cam kết duy trì niềm tin và sự trông cậy của bạn khi xây dựng một mạng xã hội toàn vẹn và bảo mật để kết nối tất cả chúng ta với phần còn lại của thế giới. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho người dùng khả năng tạo lập một thế giới tốt đẹp hơn, chính trực hơn trong cộng đồng trực tuyến của riêng họ.

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ cũng như cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ bạn.

Diễn giải và định nghĩa

Diễn giải

Các từ được viết hoa chữ cái đầu có nghĩa là được định nghĩa theo các điều kiện dưới đây.

Các từ được định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa 

Trong phạm vi của Chính sách bảo mật này:

Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc chủ thể Dữ liệu hoặc người dùng, công ty hoặc pháp nhân khác mà cá nhân thay mặt cho họ đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

GDPR có nghĩa là Quy định bảo vệ dữ liệu chung (EU) 2016/679 (GDPR), một quy định trong luật liên minh châu Âu EU về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

CCPA có nghĩa là Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA) – một đạo luật của tiểu bang nhằm tăng cường quyền riêng tư và bảo vệ người tiêu dùng cho cư dân của California, Hoa Kỳ.

Công ty (sau đây được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, hoặc “Người Kiểm soát Dữ liệu” trong Thỏa thuận này) đề cập đến công ty SafeChat Inc., 101 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ.

Ứng dụng có nghĩa là chương trình phần mềm do Công ty cung cấp được Bạn tải xuống trên bất kỳ thiết bị điện tử nào, có tên SafeChat.

Bên Liên kết có nghĩa là một tổ chức kiểm soát, hoặc được kiểm soát bởi, hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% trở lên đối với cổ phần, chứng khoán hoặc các trái phiếu khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cấp lãnh đạo quản lý.

Tài khoản nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ.

Trang web đề cập đến SafeChat.com, có thể truy cập từ https://www.safechat.com

Dịch vụ đề cập đến Ứng dụng hoặc Trang web hoặc cả hai.

Bang đề cập đến: Bang California, Hoa Kỳ

Nhà Cung cấp Dịch vụ nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty, hay còn gọi là Bên Xử lý Dữ liệu. Định nghĩa này đề cập đến các công ty là bên thứ ba hoặc cá nhân được Công ty thuê để thuận lợi cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.

Dịch vụ Truyền thông Xã hội của Bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào thông qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc nhận dạng hoặc có thể nhận dạng một cá nhân.

Trong phạm vi áp dụng của GDPR, Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bạn như tên, số xác minh nào đó, dữ liệu vị trí, nhận dạng trực tuyến, hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về nhận dạng qua ngoại hình, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong phạm vi áp dụng của CCPA, Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định, liên quan đến, mô tả hoặc có khả năng được liên kết hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với Bạn.

Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính của Bạn, trên thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của một trang web, có chứa các chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó cùng với những lần sử dụng chúng.

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

Dữ liệu từ hành vi sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, có được từ hành vi sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).

Người Kiểm soát Dữ liệu, là nói đến Công ty với tư cách pháp nhân, một mình hoặc cùng với những đơn vị khác xác định mục tiêu và phương thức xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Không theo dõi (DNT – Do Not Track) là một khái niệm đã được thúc đẩy bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, đặc biệt là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), để ngành công nghiệp Internet thực hiện cơ chế cho phép người dùng internet kiểm soát việc theo dõi các hoạt động của họ trên phương tiện trực tuyến online tại các trang web.

Bên Kinh doanh, trong phạm vi áp dụng của CCPA, nhắc tới Công ty với vai trò pháp nhân thu thập thông tin cá nhân của Người tiêu dùng và xác định mục tiêu và phương thức xử lý thông tin cá nhân của Người tiêu dùng, hoặc thay mặt công ty thu thập thông tin đó, và một mình hoặc cùng với những bên khác xác định mục tiêu và phương thức xử lý Thông tin Cá nhân của Người tiêu dùng, hoạt động tại Bang California.

Kinh doanh, trong phạm vi áp dụng của CCPA, có nghĩa là việc bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển nhượng, hoặc thông tin bằng miệng, bằng văn bản, hoặc bằng phương tiện điện tử hoặc thông tin khác, đối với các Thông tin Cá nhân của Người tiêu dùng cho doanh nghiệp khác hoặc người thứ ba để được nhận tiền hoặc các phần thù lao có giá trị khác.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Khi sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để nhận dạng Bạn hoặc cho các hoạt động khác của bạn trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng tiếp cận vào thông tin cá nhân hoặc dữ liệu của bạn khi bạn tạo tài khoản và sử dụng Ứng dụng.

Chúng tôi cũng tiếp cận vào thông tin của bạn được chia sẻ với chúng tôi từ các nhà cung cấp mạng xã hội là bên thứ ba và thông tin về hành vi và kỹ thuật liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng. Chúng tôi cũng tiếp cận vào thông tin trong các tin nhắn bạn gửi qua Nền tảng của chúng tôi và thông tin từ danh bạ điện thoại của bạn, nếu bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào danh bạ điện thoại trên thiết bị di động của bạn. Thông tin thêm về các loại và nguồn thông tin được cung cấp dưới đây.

Dữ liệu cá nhân Bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Đối với một số hoạt động nhất định, chẳng hạn như khi Bạn đăng ký, tải nội dung lên Nền tảng hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, Bạn có thể cung cấp một số hoặc tất cả các thông tin sau:

 • Thông tin đăng ký, chẳng hạn như tuổi, tên người dùng và mật khẩu, ngôn ngữ và email hoặc số điện thoại
 • Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, thông tin tài khoản mạng xã hội và hình ảnh chân dung
 • Nội dung do người dùng tạo, bao gồm nhận xét, ảnh, video và video ảo mà bạn chọn để tải lên hoặc phát trên Nền tảng (Nội dung Người dùng)
 • Thông tin thanh toán, chẳng hạn như PayPal hoặc thông tin thanh toán của bên thứ ba khác (nếu cần cho mục đích thanh toán)
 • Điện thoại và danh bạ mạng xã hội của bạn, dưới sự cho phép của bạn. Nếu bạn lựa chọn tìm người dùng khác thông qua danh bạ điện thoại của mình, chúng tôi sẽ truy cập và thu thập tên và số điện thoại và khớp thông tin đó với người dùng hiện tại của Nền tảng. Nếu bạn lựa chọn tìm người dùng khác thông qua các liên hệ trên mạng xã hội của mình, chúng tôi sẽ thu thập thông tin hồ sơ công khai của bạn cũng như tên và hồ sơ của các liên hệ xã hội của bạn
 • Những lựa chọn tham gia và các ưu tiên giao tiếp của bạn
 • Thông tin để xác minh tài khoản
 • Thông tin trong thư tín bạn gửi cho chúng tôi
 • Thông tin bạn chia sẻ thông qua các cuộc khảo sát hoặc sự tham gia của bạn vào các thử thách, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi như giới tính, tuổi tác, sở thích và ưu tiên của bạn.

Dữ liệu từ hành vi sử dụng- Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Dữ liệu từ hành vi sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu từ hành vi sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ, Giao thức Internet (IP) của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó, các số nhận dạng thiết bị duy nhất UDID và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành Điện thoại di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, các số nhận dạng thiết bị duy nhất UDID và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Chi tiết được mô tả ở đây dưới đây:

Thông tin về hành vi sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng và mọi Nội dung người dùng khác mà bạn tạo thông qua và phát trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng liên kết thông tin thuê bao của bạn với Hoạt động của bạn trên Nền tảng của chúng tôi trên tất cả các thiết bị của bạn bằng email, số điện thoại hoặc thông tin tương tự.

Thông tin thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị Bạn sử dụng để truy cập Nền tảng, bao gồm địa chỉ IP của bạn, số nhận dạng thiết bị duy nhất UDID, kiểu thiết bị của bạn, Nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, cài đặt múi giờ, độ phân giải màn hình, hệ điều hành, tên ứng dụng và tệp, kiểu gõ phím hoặc nhịp điệu, và nền tảng.

Dữ liệu vị trí

Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của Bạn, bao gồm thông tin vị trí dựa trên thẻ SIM và / hoặc địa chỉ IP của bạn. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu Hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Tin nhắn

Chúng tôi thu thập và xử lý, bao gồm việc quét và phân tích các thông tin bạn cung cấp trong ngữ cảnh soạn thảo, gửi hoặc nhận tin nhắn thông qua chức năng nhắn tin trên Nền tảng. Thông tin đó bao gồm nội dung của tin nhắn và thông tin về thời điểm tin nhắn đã được gửi, nhận và/hoặc đọc, cũng như những người tham gia liên lạc. Xin lưu ý rằng những tin nhắn được gửi cho những người dùng khác của Nền tảng sẽ có thể được truy cập bởi những người dùng đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách thức những người dùng đó sử dụng hoặc tiết lộ tin nhắn.

Siêu dữ liệu

Khi bạn tải lên Nội dung người dùng, bạn sẽ tự động tải lên một siêu dữ liệu nhất định được kết nối với Nội dung Người dùng. Siêu dữ liệu mô tả các dữ liệu khác và cung cấp thông tin về Nội dung người dùng của bạn, sẽ không luôn luôn hiển thị đối với người xem. Kết nối với Nội dung người dùng của bạn, siêu dữ liệu có thể mô tả cách thức, thời điểm và người thu thập phần Nội dung người dùng và cách thức nội dung đó được định dạng. Nó cũng bao gồm thông tin, chẳng hạn như tên tài khoản của bạn, cho phép người dùng khác theo dõi lại Nội dung người dùng về tài khoản người dùng của bạn. Ngoài ra, siêu dữ liệu sẽ bao gồm dữ liệu mà bạn đã chọn để cung cấp với Nội dung người dùng của bạn, ví dụ như bất kỳ hashtag nào được sử dụng để đánh dấu từ khóa cho video và chú thích.

Thông tin được Thu thập trong khi Sử dụng Ứng dụng

Trong khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, để cung cấp các tính năng của Ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập, với sự cho phép trước của bạn:

Hình ảnh và thông tin khác từ thư viện ảnh và máy ảnh của Thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ. Thông tin có thể được tải lên máy chủ của Công ty và / hoặc máy chủ của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể bật hoặc tắt quyền truy cập vào thông tin này bất cứ lúc nào, thông qua cài đặt Thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt dịch vụ định vị khi Bạn sử dụng Dịch vụ vào bất cứ lúc nào, thông qua phần cài đặt Thiết bị của bạn.

Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận được thông tin được mô tả trong Chính sách bảo mật này từ các nguồn khác, chẳng hạn như:

Truyền thông xã hội. Nếu Bạn chọn liên kết hoặc đăng ký bằng mạng xã hội của bạn (như Facebook, Twitter, Instagram hoặc Google), chúng tôi có thể có được thông tin từ các dịch vụ truyền thông xã hội này, bao gồm danh sách liên hệ của Bạn cho các dịch vụ này và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng của các dịch vụ này.

Dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi có thể có được thông tin về Bạn từ các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như đối tác quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ phân tích.

Những người dùng khác của Nền tảng. Đôi khi, những người dùng khác của Nền tảng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về Bạn, thông qua các yêu cầu trong dịch vụ khách hàng.

Những nguồn khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Bạn từ các nguồn công khai khác.

Công nghệ theo dõi và cookie

Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ.

Bạn có thể hướng dẫn Trình duyệt của bạn từ chối tất cả Cookies hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookies, Bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ.

Cookies có thể là Cookies “liên tục” hoặc cookies theo “phiên truy cập”. Cookies “liên tục” vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi Cookies theo phiên truy cập bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của bạn.

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên truy cập và cookies liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

Các Cookies cần thiết/thiết yếu

Loại hình: Cookies theo phiên truy cập

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookies này rất cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua trang web và cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản người dùng gian lận. Không có các Cookies này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng các Cookies này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.

Cookies chính sách/ Cookies chấp nhận thông báo

Loại: Cookies liên tục

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookies này xác định xem người dùng có chấp nhận sử dụng cookie trên trang web hay không.

Cookies chức năng

Loại: Cookies liên tục

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookies này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn thực hiện khi Bạn sử dụng trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ. Mục đích của các Cookies này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Bạn phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi Bạn sử dụng trang web.

Cookie nhắm mục tiêu và quảng cáo

Loại: Cookies liên tục

Quản lý bởi: Bên thứ ba

Mục đích: Những Cookies này theo dõi thói quen duyệt web của bạn để cho phép chúng tôi hiển thị những quảng cáo có nhiều khả năng được bạn quan tâm. Những Cookies này sử dụng thông tin về lịch sử duyệt web của bạn để nhóm Bạn với những người dùng khác có cùng sở thích. Dựa trên thông tin đó và với sự cho phép của chúng tôi, các nhà quảng cáo bên thứ ba có thể đặt Cookies để cho phép họ hiển thị quảng cáo mà chúng tôi nghĩ sẽ phù hợp với sở thích của bạn khi Bạn ở trên trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và thực thi Điều khoản dịch vụ của mình, để cải thiện và quản trị Nền tảng và cho phép bạn sử dụng các chức năng của nó. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của Bạn, cùng với các mục tiêu khác, để hiển thị cho bạn các đề xuất, quảng bá Nền tảng và tùy chỉnh trải nghiệm quảng cáo của bạn.

Các chi tiết được mô tả ở đây dưới đây:

 • để thực hiện các yêu cầu cho sản phẩm, dịch vụ, chức năng Nền tảng, hỗ trợ và thông tin cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát, để kêu gọi phản hồi của bạn
 • để tùy chỉnh nội dung hiển thị cho Bạn khi Bạn sử dụng Nền tảng. Ví dụ: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên cài đặt quốc gia mà bạn đã chọn hoặc hiển thị cho bạn Nội dung mà bạn thích hoặc thường tương tác
 • để gửi tài liệu quảng cáo từ chúng tôi hoặc thay mặt cho các chi nhánh và bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi
 • để cải thiện và phát triển Nền tảng của chúng tôi và tiến hành phát triển sản phẩm
 • để đo lường và hiểu được hiệu quả của quảng cáo mà Chúng tôi phục vụ cho Bạn và những người khác, và để phân phối quảng cáo mục tiêu
 • để đưa ra đề xuất và cung cấp trải nghiệm quảng cáo tùy chỉnh
 • để hỗ trợ các chức năng xã hội của Nền tảng, bao gồm cho phép Bạn và những người dùng khác kết nối với nhau thông qua Nền tảng và để Bạn và những người dùng khác chia sẻ, tải xuống và tương tác với Nội dung người dùng được đăng qua Nền tảng
 • để sử dụng Nội dung người dùng như một phần của chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi để quảng bá Nền tảng
 • để hiểu cách bạn sử dụng Nền tảng, bao gồm trên các thiết bị của bạn
 • để suy luận thêm thông tin về Bạn, chẳng hạn như tuổi tác, giới tính và sở thích của bạn
 • để giúp chúng tôi phát hiện hành vi lạm dụng, lừa đảo và hoạt động bất hợp pháp trên Nền tảng
 • để đảm bảo Bạn đủ tuổi sử dụng Nền tảng (theo yêu cầu của pháp luật)
 • để liên lạc với Bạn, bao gồm thông báo cho Bạn về những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi
 • để thông báo bạn là người chiến thắng trong cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc khuyến mãi của chúng tôi theo quy tắc khuyến mãi, và gửi cho bạn bất kỳ giải thưởng hiện hành nào
 • để thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi
 • phù hợp với sự chấp thuận của bạn, để cung cấp cho bạn các dịch vụ có định vị, như quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa khác
 • để thông báo các thuật toán của chúng tôi
 • để kết hợp tất cả thông tin chúng tôi thu thập hoặc nhận về bạn cho bất kỳ mục đích nào đã nói ở trên
 • cho bất kỳ mục đích nào khác được thông báo cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn hoặc theo sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn như thế nào?

SafeChat không chia sẻ, cho thuê hoặc bán bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào với bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

Với Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ, để hiển thị quảng cáo cho Bạn, để hỗ trợ và duy trì Dịch vụ, để liên hệ với Bạn, để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho Bạn sau khi Bạn đã truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc để xử lý thanh toán.

Khi chuyển nhượng doanh nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn khi liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, về việc sáp nhập, bán tài sản Công ty, đầu tư hoặc mua lại tất cả hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi một công ty khác.

Với các bên liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu họ tôn trọng Chính sách bảo mật này. Các bên liên kết bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc thuộc quyền kiểm soát chung với chúng tôi.

Vì lý do pháp lý:

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn với thiện ý rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, bao gồm trả lời trát hầu tòa, lệnh của tòa án, thủ tục tố tụng, yêu cầu thi hành án, khiếu nại pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ
 • Bảo vệ và bênh vực các quyền, lợi ích, sự an toàn và bảo mật hoặc tài sản của Công ty, của các bên liên kết, người dùng hoặc công chúng của chúng tôi
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ.

Với những người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở khu vực công cộng với những người dùng khác, những thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai bên ngoài. Nếu Bạn tương tác với người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của bạn trên Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể thấy Tên, hồ sơ, hình ảnh và mô tả về hoạt động của bạn. Tương tự như vậy, những người dùng khác cũng có thể xem các mô tả về hoạt động của Bạn, liên lạc với Bạn và xem hồ sơ của bạn.

Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Hành vi Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Hành vi Sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, sẽ được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và tại bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến và được lưu giữ trên các máy tính ở bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể thay đổi so với khu vực tài phán của bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách Quyền Riêng tư này (còn gọi là Chính sách bảo mật) cùng với việc bạn đăng ký thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển dữ liệu đó.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này, và chúng tôi sẽ không chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia nào, trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật Dữ liệu và thông tin cá nhân khác của bạn.

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ dữ liệu phải trả tiền và chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi cũng không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. 

Quảng cáo

Các nhà cung cấp dịch vụ chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ của họ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp Dịch vụ để hiển thị quảng cáo cho Bạn để giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ.

Google AdSense & DoubleClick Cookie

Google, với tư cách là bên thứ ba cung cấp dịch vụ, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng cookie DoubleClick của Google cho phép Google và các đối tác của họ phân phối quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên lần họ truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet.

Bạn có thể từ chối sử dụng Cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích khách hàng (interest-based) bằng cách truy cập trang web Cài đặt quảng cáo Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Thư điện tử quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với Bạn qua các bản tin Newsletter, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách theo liên kết hủy đăng ký hoặc theo hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi, hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp Dịch vụ Tiếp thị qua Email để quản lý và gửi email cho bạn.

Quyền của bạn

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, Bạn có thể truy cập và cập nhật một số thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn và sử dụng các tính năng và chức năng có sẵn ở đó.

Bạn có thể gửi yêu cầu truy cập hoặc xóa thông tin Chúng tôi đã thu thập về bạn bằng cách gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi theo email hoặc địa chỉ trụ sở được cung cấp trong phần Liên hệ ở cuối chính sách này.

Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn phù hợp với luật hiện hành và phải được xác minh phù hợp.

 • Bạn có thể từ chối hoặc vô hiệu hóa Cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để từ chối hoặc vô hiệu hóa một số loại Cookies nhất định. Ví dụ: do sự khác biệt về cách thức hoạt động của trình duyệt và ứng dụng di động, bạn có thể cần thực hiện các bước khác nhau để tắt Cookies được sử dụng cho quảng cáo mục tiêu trong trình duyệt và để tắt quảng cáo mục tiêu cho ứng dụng di động mà bạn có thể kiểm soát thông qua cài đặt thiết bị của mình hoặc cho phép của ứng dụng di động.
 • Ngoài ra, lựa chọn tắt cookie của bạn là dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng khi tắt cookie, do đó bạn có thể cần phải tắt cookie riêng cho từng loại trình duyệt hoặc thiết bị. Nếu bạn chọn từ chối, vô hiệu hóa hoặc xóa Cookies, một số chức năng của Dịch vụ có thể không còn khả dụng cho bạn nữa. Không có thông tin này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả các dịch vụ được yêu cầu và mọi khác biệt về dịch vụ đều liên quan đến thông tin của bạn.
 • Bạn có thể quản lý tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba đối với một số bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để phân phối quảng cáo trên Internet.
 • Thiết bị di động của bạn có thể bao gồm một tính năng cho phép bạn từ chối một số loại quảng cáo mục tiêu (“Giới hạn theo dõi quảng cáo” trên iOS và “Không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích” trên Android).
 • Bạn có thể từ chối các email tiếp thị hoặc quảng cáo bằng cách sử dụng liên kết “hủy đăng ký” hoặc cơ chế được ghi chú trong  email marketing. 
 • Bạn có thể tắt chức năng thông tin định vị GPS trên thiết bị di động nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin GPS.
 • Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, bạn có thể truy cập, xem xét và cập nhật một số thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và sử dụng các tính năng và chức năng có sẵn.
 • Một số trình duyệt truyền tín hiệu “không theo dõi” đến các trang web. Do sự khác biệt trong cách các trình duyệt cài và kích hoạt tính năng này, không phải lúc nào cũng rõ ràng liệu người dùng có ý định truyền các tín hiệu này hay không, thậm chí họ có biết về chúng hay không. Chúng tôi hiện không có hành động để đáp ứng các tín hiệu này.

Một số quyền cụ thể được cấp theo vị trí địa lý

Quyền của bạn theo GDPR nếu bạn đang ở tại Cộng đồng châu Âu EU

Công ty chúng tôi cam kết tôn trọng tính toàn diện của Dữ liệu Cá nhân của bạn và để đảm bảo Bạn có thể thực hiện các quyền của Mình.

Bạn có quyền, theo Chính sách quyền riêng tư này, và theo luật nếu bạn đang ở EU, để:

 • Yêu cầu truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn. Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin mà chúng tôi có về Bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trực tiếp trong phần Cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện những hành động này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để hỗ trợ Bạn. Điều này cũng cho phép Bạn nhận được một bản sao Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi giữ về Bạn.
 • Yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi giữ về Bạn. Bạn có quyền sở hữu yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi giữ về Bạn. 
 • Phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này tồn tại khi Chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn và có điều gì đó về tình huống đặc biệt của bạn, khiến bạn muốn phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở này. Bạn cũng có quyền phản đối nơi chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc bỏ Dữ liệu Cá nhân khi chúng tôi không còn lý do chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu đó.
 • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn hoặc cho bên thứ ba mà bạn đã chọn, Dữ liệu Cá nhân của bạn với một định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng, có thể đọc bằng máy. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng hoặc nơi chúng tôi đã sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với Bạn.
 • Rút lại đồng ý của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn về việc chúng tôi được sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số chức năng cụ thể của Dịch vụ.

Thực hiện Quyền Bảo vệ Dữ liệu của bạn theo GDPR

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa, hủy bỏ và phản đối của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của bạn trước khi trả lời các yêu cầu đó. Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn càng sớm càng tốt.

Bạn có quyền khiếu nại với một Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu về việc Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, nếu Bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong EEA.

Quyền của bạn theo CCPA nếu bạn là cư dân của bang California

Theo Chính sách Quyền riêng tư này và theo luật, nếu bạn là cư dân của California, Bạn có các quyền sau:

Quyền nhận thông báo. Bạn phải được thông báo chính xác những danh mục Dữ liệu Cá nhân nào đang được thu thập và mục đích sử dụng Dữ liệu Cá nhân.

Quyền truy cập / quyền yêu cầu. CCPA cho phép Bạn yêu cầu và lấy được thông tin từ Công ty về việc tiết lộ những Dữ liệu Cá nhân của bạn mà đã được Công ty hoặc các công ty con thu thập trong vòng 12 tháng qua cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Quyền nói không với việc bán Dữ liệu Cá nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công ty không bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Bạn có thể gửi yêu cầu như vậy bằng cách truy cập mục “Không Bán Thông tin Cá nhân của tôi” hoặc vào trang web.

-Quyền được biết về Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Bạn có quyền yêu cầu và quyền có được thông tin từ Công ty về việc tiết lộ những điều sau:

+ Các loại Dữ liệu Cá nhân được thu thập

+ Các nguồn mà từ đó Dữ liệu Cá nhân được thu thập

+ Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của việc thu thập hoặc bán Dữ liệu Cá nhân

+ Loại đối tác bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

+ Các mẩu Dữ liệu Cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn

Quyền xóa dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập trong vòng 12 tháng qua.

Quyền không bị phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử vì đã thực hiện bất kỳ quyền của Người tiêu dùng nào của bạn, bao gồm:

+ Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ cho Bạn

+ Tính giá hoặc mức giá khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng giảm giá hoặc cá ưu đãi khác, hoặc áp đặt mức phạt

+ Cung cấp một mức độ hoặc chất lượng khác về hàng hóa hoặc dịch vụ cho Bạn

+ Gợi ý rằng bạn sẽ nhận được một mức giá hoặc biểu giá khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc một cấp độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo quy định CCPA

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của Bạn theo CCPA, và nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể gửi email hoặc gọi cho chúng tôi, hoặc truy cập mục “Không Bán Thông tin Cá nhân của Tôi” hoặc trang web.

Công ty sẽ tiết lộ và cung cấp miễn phí thông tin cần thiết trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu xác thực được của bạn. Khoảng thời gian để cung cấp thông tin được yêu cầu trên có thể được kéo dài thêm một lần 45 ngày khi nó là cần thiết hợp lý và có thông báo trước.

Không Bán Thông tin Cá nhân của Tôi

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân. Tuy nhiên, Nhà Cung cấp Dịch vụ mà chúng tôi hợp tác (ví dụ: đối tác quảng cáo của chúng tôi) có thể sử dụng công nghệ trên Dịch vụ mà “bán” thông tin cá nhân như theo định nghĩa của luật CCPA.

Nếu bạn muốn từ chối sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích quảng cáo dựa trên mối quan tâm của khách hàng và cho khả năng bán chúng theo quy định của luật CCPA, bạn có thể thực hiện bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới.

Xin lưu ý rằng mọi lựa chọn từ chối đều là riêng cho trình duyệt Bạn sử dụng. Bạn có thể cần phải chọn không tham gia trên mọi trình duyệt mà bạn sử dụng.

Website

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo được cá nhân hóa do Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cấp bằng cách làm theo các hướng dẫn của chúng tôi được trình bày trên Dịch vụ:

-Từ banner thông báo “Thỏa thuận Cookie” của chúng tôi

-Hoặc từ banner thông báo “Từ chối của CCPA” của chúng tôi

-Hoặc từ banner thông báo “Không Bán Thông tin Cá nhân của Tôi”

– Hoặc từ đường link “Không bán thông tin cá nhân của tôi” của chúng tôi

Việc bỏ qua quảng cáo sẽ đặt một cookie duy nhất trên Máy tính của bạn cho riêng trình duyệt Bạn sử dụng để từ chối. Nếu bạn thay đổi trình duyệt hoặc xóa các cookie được lưu bởi trình duyệt của mình, bạn sẽ cần phải chọn bỏ qua quảng cáo một lần nữa.

Thiết bị di động

Thiết bị di động của bạn có thể cho phép bạn từ chối sử dụng thông tin về các ứng dụng (app) bạn sử dụng để phân phối quảng cáo theo mối quan tâm của bạn:

– “Từ Chối Quảng cáo theo mối quan tâm” hoặc “Từ chối cá nhân hóa quảng cáo” trên thiết bị Android

– “Giới hạn Theo dõi Quảng cáo” trên thiết bị iOS

Bạn cũng có thể dừng việc thu thập thông tin định vị từ thiết bị di động của mình bằng cách thay đổi tùy chọn trên thiết bị di động của bạn.

Chính sách “Không Theo dõi” theo yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư Trực tuyến của California (CalOPPA)

Dịch vụ của chúng tôi không phản hồi tín hiệu Không Theo Dõi.

Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba theo dõi các hoạt động duyệt web của bạn. Nếu bạn đang truy cập các trang web như vậy, Bạn có thể đặt tùy chọn của mình trong trình duyệt web của bạn để thông báo cho các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt DNT bằng cách truy cập trang tùy chọn hoặc cài đặt của trình duyệt web của bạn.

Cư dân California cung cấp thông tin cá nhân trong việc nhận sản phẩm hoặc dịch vụ cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình có quyền yêu cầu và lấy thông tin từ chúng tôi một lần trong một năm về thông tin khách hàng mà chúng tôi chia sẻ, nếu có, với các doanh nghiệp khác để tiếp thị trực tiếp sử dụng. Nếu có, thông tin này sẽ bao gồm các danh mục thông tin khách hàng và tên cùng địa chỉ của những doanh nghiệp mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin khách hàng cho năm dương lịch ngay trước đó. Để yêu cầu thông báo, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến [email protected]

Quyền riêng tư California của bạn (Bộ luật kinh doanh và nghề nghiệp California Phần 22581)

Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California phần 22581 cho phép cư dân California dưới 18 tuổi là người dùng đã đăng ký của các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng trực tuyến, được quyền yêu cầu và được xóa nội dung hoặc thông tin mà họ đã đăng công khai.

Để yêu cầu xóa dữ liệu đó và nếu Bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới cùng với địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn.

Xin lưu ý rằng Yêu cầu của bạn không đảm bảo rằng có thể xóa hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung hoặc thông tin được đăng trực tuyến và luật pháp có thể không cho phép hoặc không yêu cầu xóa trong một số trường hợp nhất định. 

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến bất cứ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể giới hạn cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ một số thông tin của Người dùng từ 13 đến 18 tuổi. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là Chúng tôi sẽ không thể cung cấp chức năng nhất định của Dịch vụ cho những người dùng này.

Nếu chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và Quốc gia của bạn cần có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ bạn trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Các luật chuyên biệt khác

Trong trường hợp có xung đột giữa các quy định của pháp luật của cơ quan tài phán nơi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ với phần còn lại của Chính sách Bảo mật này, các luật đó có thể thắng thế và bạn có thể yêu cầu được phù hợp với luật hiện hành đó, nhưng phải được xác minh thích hợp.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bằng email: [email protected]

Địa chỉ: SafeChat, Inc., 101 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ.