Báo cáo vi phạm thương hiệu

Điền vào biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm nhãn hiệu của bạn.

Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc của bạn có thể được chia sẻ với người đã đăng nội dung mà bạn đang báo cáo. Bạn có thể muốn cung cấp thông tin liên lạc kinh doanh hoặc chuyên nghiệp của bạn.Quyền sở hữu nhãn hiệu

Một báo cáo cáo buộc vi phạm hoặc vi phạm các quyền hợp pháp phải đến từ chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được ủy quyền báo cáo thay mặt họ. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại diện được ủy quyền, chúng tôi sẽ không thể xử lý báo cáo của bạn.

Mối quan hệ của bạn với chủ sở hữu nhãn hiệu *

Tôi là chủ sở hữu nhãn hiệuTôi là chủ sở hữu, văn phòng hoặc giám đốc (không hợp pháp) của chủ sở hữu nhãn hiệuTôi là cố vấn pháp lý cho chủ sở hữu nhãn hiệuTôi là nhân viên của chủ sở hữu nhãn hiệuTôi là đại lý ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu

Bằng chứng ủy quyền *

Nếu bạn được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu, hãy tải lên một bản sao giấy ủy quyền. Bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết sẽ giúp chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn hiệu quả hơn.

Thông tin đăng ký nhãn hiệuNội dung báo cáo

Tài liệu bổ sungTuyên bố


Tôi thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng báo cáo nhãn hiệu được mô tả ở trên, như đã bị khiếu nại, không được chủ sở hữu nhãn hiệu, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
Tôi cam đoan, nếu khai sai sự thật sẽ chịu phạt, rằng thông tin trên là chính xác và tôi là chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu nhãn hiệu.
Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được gửi trong thông báo vi phạm nhãn hiệu của tôi có thể được chuyển tiếp đến người tải lên nội dung.

Vui lòng tích chọn nếu bạn đồng ý với các tuyên bố trên. Chúng tôi sẽ không chấp nhận báo cáo của bạn nếu bạn không chọn các mục này.

Chữ ký


Bao gồm chữ ký của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại diện ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Bạn có thể nhập tên pháp lý đầy đủ của bạn như chữ ký điện tử của bạn.